• اجرای عملیات خاکی در محوطه سایت
  • اجرای عملیات خاکبرداری کلیه ساختمان ها
  • اجرای عملیات بتن ریزی (مگر و اصلی) ساختمان های بویلر، اتاق کنترل و تابلوهای برق
  • اجرای عملیات آرماتوربندی ساختمان های بویلر، اتاق کنترل و تابلوهای برق
  • اجرای عملیات قالب بندی ساختمان بویلر
  •  انعقاد قرارداد ساخت سازه های فلزی ساختمان
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید