جشن تولد آبان ماه سال ۱۴۰۲

/
در آبان ماه سال 1402 به مناسبت فرخنده سالروز تولد همکاران عزیزم…

عقد قرارداد پذیرش در پارک علم و فناوری استان خوزستان

/
عقد قرارداد پذیرش در پارک علم و فناوری استان خوزستان بعد از پیگیری…

جشن تولد مهرماه سال۱۴۰۲

/
در مهرماه سال ۱۴۰2 به مناسبت فرخنده سالروز تولد همکاران عزیزمان…

ابلاغ قرارداد نگهداری و تعمیرات سایت مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

/
خلاصه خبر:  قرارداد  "نگهداری و تعمیرات سایت مجتمع کود شیمیایی اوره لرد…