EPC

 

EPC

شرکت پیشگامان فن اندیش در بخش EPCبا بهره­مندی از تخصص همکاران حرفه ای خود در دیسیپلین های مختلف و همکاری دیگر شرکت ها اقدام به ارائه خدمات مهندسی تدارکات کالا، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی نموده است که در اینجا به برخی از پروژه های شرکت در زمینه EPC اشاره می گردد: