–   در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ سمینار آموزشی نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط مدرس معتمد جامعه حسابداران رسمی ایران (مرکز آموزش وتحقیقات حسابداران رسمی ) با حضور کلیه اعضا هیات مدیره ، مشاورین هیات مدیره ، مدیران واحدها ، تعدادی از مدیران پروژه ها و همچنین کلیه همکاران شاغل در مدیریت مالی در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید و نحوه اجرا کامل و دقیق قانون( به همراه مثالهای ملموس و نمونه های واقعی ) در چارچوب شرح وظایف هر یک از همکاران برای حاضرین تشریح شد.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید