انرژی‌های تجدیدپذیر

اطلاعیه:

احتراماً، بدینوسیله به اطلاع میرساند، شرکت پیشگامان فن اندیش تهران به منظور ایجاد ظرفیت بالقوه و افزایش توان رقابتی در پروژه های اجرائی همکاری خود را با شرکت های متخصص و با تجربه در حوزه انرژی های تجدید پذیر به نام های شرکت رهصان www.rahsunco.com و شرکت گئون GEON Group www.geongroup.de آغاز نموده است.