نگهداری و تعمیرات جاری تاسیسات برق و مکانیک اماکن و محوطه بندر بوشهر و بنادر تابعه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر