پروژه نگهداری و تعمیرات از تاسیسات مکانیک، برق، ابنیه و دکوراتیو ساختمان های ستادی بانک مسکن