پروژه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود ۳۰۰ حلقه چاهک پالایش نفت تهران