پروژه احداث کارگاه تعمیر قالب و ریخته گری در شرکت ذوب آهن اصفهان