در این پروژه خدمات راهبری بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات در تلمبه خانه نفت غرب کارون و تاسیسات جانبی ارائه میشود.

کارفرما شرکت نفت و گاز اروندان
زمان شروع ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
مدت پروژه ۲ سال
وضعیت پروژه جاری