نگهداری و تعمیرات تجهیزات مکانیکی ، ماشینری و سرویس های تعمیراتی پالایشگاه سوم پارس جنوبی (عسلویه)