احداث چهار مخزن ۵۹۷۰ متر مکعبی تجهیزات جانبی و کارهای تکمیلی انبار نفت شرکت بناگسترکرانه بندر عباس