راهبری، نگهداری و تعمیرات قطعات، دستگاه ها و ماشین الات در منطقه نفتی خارک