نصب و راه اندازی تجهيزات كشتارگاه صنعتی در شهرهاي خورين، ايلام، اقليد، شهركرد و ياسوج