مطالعه، طراحی، تأمین، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی خط تبدیل پسماند میوه و تره بار به خوراک دام