اجرای عملیات پایپینگ ناحیه ۲ پالایشگاه فاز های ۲۲ الی ۲۴ پارس جنوبی