رتبه ها

مطابق تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور، در حال حاضر این شرکت دارای رتبه های زیر بوده و تا اسفند ۱۴۰۲ معتبر می‌باشد:

پایه ۱
رشته نفت و گاز
پایه ۱
رشته تاسیسات و تجهیزات
پایه ۱
رشته ساختمان و ابنیه
پایه ۲
رشته نیرو
پایه ۲
رشته صنعت
پایه ۳
رشته آب
پایه ۵
رشته راه و ترابری