رتبه ها

مطابق تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور، در حال حاضر این شرکت دارای رتبه های زیر بوده و تا اسفند ۱۴۰۲ معتبر می‌باشد:

پایه ۱ رشته نفت و گاز
پایه ۱ رشته نیرو
پایه ۱ رشته تاسیسات و تجهیزات
پایه ۱ رشته ساختمان و ابنیه
پایه ۲ رشته صنعت و معدن
پایه ۳ رشته آب
پایه ۵ رشته راه و ترابری