تاریخچه:

شرکت پیشگامان فن اندیش تهران یکی از پیشتازان عرصه ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت، نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات و بهره برداری تاسیسات و تجهیزات واحد‏های صنعتی و غیر صنعتی، با همکاری مستقیم بیش از ۳۰۰۰نفر پرسنل متخصص می‏باشد. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ آغاز نموده است.

سهامداران:

شرکت فن اندیش به صورت ۱۰۰% خصوصی بوده، مدیران و برخی پرسنل، سهامداران عمده این شرکت هستند.

ماموریت:

ارتقاء اعتبار شرکت از طریق ایجاد و توسعه ارزش های پایدار برای مشتریان، کارکنان و سهام داران با ارائه خدمات فنی و مهندسی O&M و EPCF به صاحبان صنایع

استراتژی‌ها:

توسعه دانش فنی و تخصصی، ارائه قیمت رقابتی توسعه شبکه ارتباطات، ایجاد فرهنگ تعهد و سازماندهی تیم مدیریت.