خلاصه خبر: پروژه “تکمیل کلیه کارهای باقیمانده بخش سیویل ، معماری و محوطه سازی پروژه  EVA” برای شروع از تاریخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۲ به شرکت فن اندیش ابلاغ گردید.

مشروح خبر :

مطابق گزارش مدیر محترم توسعه بازار و ارتباطات، با توجه به برنده شدن شرکت فن اندیش در مناقصه “تکمیل کلیه کارهای باقیمانده بخش سیویل ، معماری و محوطه سازی پروژه  EVA”  ، پس از انجام پیگیری‌ها و تعاملات لازم با کارفرمای محترم، نهایتاً در تاریخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۲ قرارداد مربوطه جهت اجرا  به شرکت ابلاغ گردید.

برخی از مشخصات این پروژه عبارتند از:

کارفرما: شرکت پتروشیمي لاله

موضوع : تکمیل کلیه کارهای باقیمانده بخش سیویل ، معماری و محوطه سازی پروژه  EVA

مدت اجرا: ۱۲ماه از تاریخ شروع به‌کار

محل اجرا: ماهشهر، استان خوزستان

مدیر منطقه: آقای مهندس محمدرضا ربیهاوی