حاصل سال ها دانش و تجربه، یکجا و در یک محیط گردهم آمده اند

خدمات ما

ساخت و نگهداری

طرح و ساخت EPC

تاسیسات

ابنیه و سیویل

تهیه

ساخت،نصب و راه اندازی

راهبری و نگهداری و تعمیرات مجموعه برج میلاد تهران

نگهداری و تعمیرات و بهره برداری

اخبار پروژه های فن اندیش

پروژه های فن اندیش

پروژه های در حال اجرای فن اندیش

پروژه های انجام شده فن اندیش

آخرین پروژه های انجام شده

کارفرمایان

Iran-khodro-logo
milad-logo
naft-logo
Saypa-logo
sh-tehran-logo
ab-logo
airport-logo
anbiya-logo
bargh-logo
bgk-logo
esco-logo
gheshm-logo
kachiran-logo
naft-jonoob-logo
oxin-logo
pars-khodro-logo
sh-ghom-logo