حاصل سال ها دانش و تجربه، یکجا و در یک محیط گردهم آمده اند

خدمات ما

ساخت و نگهداری

طرح و ساخت EPC

تاسیسات

ابنیه و سیویل

تهیه

ساخت،نصب و راه اندازی

راهبری و نگهداری و تعمیرات مجموعه برج میلاد تهران

نگهداری و تعمیرات و بهره برداری

اخبار پروژه های فن اندیش

پروژه های فن اندیش

پروژه های  فن اندیش

کارفرمایان

Iran-khodro-logo
milad-logo
naft-logo
Saypa-logo
sh-tehran-logo
ab-logo
airport-logo
anbiya-logo
bargh-logo
bgk-logo
esco-logo
gheshm-logo
kachiran-logo
naft-jonoob-logo
oxin-logo
pars-khodro-logo
sh-ghom-logo