انجام عملیات نصب تجهیزات مکانیکال و پایپینگ و عملیات سیویل در مجتمع صنعتی اسفراین CCM, WTP