در این پروژه خدمات راهبری تولید، نگهداری و تعمیرات میدان نفتی آزادگان جنوبی صورت می‌گیرد که شامل موارد زیر می‌باشد:

۱) عملیات بهره‌برداری از چاه‌های نفتی، خطوط لوله انتقال، چند راهه‌ها، شیر گاه‌ها، از ابتدای تولید چاه‌ها (راه‌اندازی چاه‌ها و تاسیسات) تا انتقال و تحویل نفت و گاز به واحد غرب کارون و نیز سایر مبادی تعیین‌شده جهت تحویل نفت و گاز تولیدی و نیز خدمات عمومی چاه‌ها و تاسیسات فوق‌الذکر

۲) نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خطوط انتقال نفت و کلاسترها

۳) خدمات فنی و مهندسی فعالیت‌های دورن چاهی

۴) خدمات تهیه و انجام کار دستگاه لوله مغزی سیار

۵) خدمات بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات شامل کلیه فعالیت‌های بازرسی، پایش و نگهداری تجهیزات و خطوط لوله

۶) خدمات مخابراتی، ICT و کلیه خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

جدول مربوطه:

کارفرما شرکت نفت و گاز اروندان
زمان شروع ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
مدت پروژه ۲ سال
وضعیت پروژه جاری