طراحي و ساخت بخش استراكچر فلزي تأسيسات بارگيري و حمل گوگرد موسسه راه ساحل قرب خاتم الانبیا