تکمیل و اجرای کلیه کارهای باقیمانده بخش سیویل، معماری و محوطه‌سازی پروژه EVA در شرکت پتروشیمی لاله در  حوزه‌های تخریب، خاکبرداری، قالب‌بندی، آرماتوربندی و بتن‌ریزی در این پروژه انجام می‌شود.

جدول مربوطه:

 

کارفرما شرکت پتروشیمی لاله
زمان شروع ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
مدت پروژه ۱ سال
وضعیت پروژه جاری