خط مشی

        شرکت فن‌اندیش به عنوان یکی از برترین ارائه دهندگان خدمات در زمینه‌های مهندسی، احداث، نصب و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات در پروژه‌های صنعتی مصمم است با حفظ روند افزایش کیفیت، موقعیت ممتاز خویش را در تامین و رفع نیازهای صنعتی کشور حفظ نموده و آنرا ارتقاء بخشد. این شرکت با در نظر گرفتن چارچوب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 جهت دستیابی به اهداف زیر گام بر‌می‌دارد:

            – افزایش توان رقابتی شرکت

            – ارتقاء دانش فنی و تخصصی

            – ایجاد فرهنگ تعهد و سازماندهی تیم مدیریت و ارتقاء فرهنگ کار گروهی

            – توسعه شبکه ارتباطات و ارتقاء تفکر و رفتار مشتری گرایی