دفتر مرکزی

تلفن:

 ۸۸۴۵۹۹۷۰-۷۶(۹۸۲۱+)

نمابر:

۸۸۴۰۴۸۵۸(۹۸۲۱+)

کدپستی : ۱۵۶۶۷۸۳۱۵۳

صندوق پستی : ۶۸۶۹-۱۵۸۷۵

آدرس:

تهران – خیابان سهروردی شمالی–خیابان میرزایی زینالی شرقی  – پلاک ۶۷

ایمیل:

info@fanandish.com

با ما در ارتباط باشید