دفتر مرکزی

تلفن:

۸۸۴۵۹۹۷۰-۷۶

نمابر:

۸۸۴۰۴۸۵۸

صندوق پستی : ۶۸۶۹-۱۵۸۷۵

کدپستی : ۱۵۶۶۷۸۳۱۵۳

آدرس:

تهران – خیابان مطهری – بعد از سهروردی – کوچه حاتمی – پلاک ۷

ایمیل:

info@fanandish.com

با ما در ارتباط باشید