ارزش های حاکم بر فعالیت‌های شرکت عبارت اند از:

 

– سلامت و اخلاق حرفه ای

 

– رشد و بالندگی سازمانی

 

– ارائه خدمات با کیفیت

 

– خرسندی و رضایتمندی کارکنان