نصب و راه اندازي ۳۰ دستگاه جرثقيل پروژه نورد ورق عريض فولاد اكسين