طرح توسعه كارخانه دوده صنعتي پارس


توضیح کلیكارخانه دوده صنعتي پارس به منظور توسعه و افزايش ظرفيت كارخانه،  طرح احداث خط توليد ديگري مشابه با خط توليد موجود جهت توليد دوده صنعتي در دو نوع :

Hard Grade (N-330,N-339) و Soft Grade (N-550,N-660) را به صورت همزمان در دست دارد.

شركت سديد جهان صنعت با عقد قرارداد EPC مسئوليت طراحي مهندسي پايه و تفضيلي، تداركات و تامين كالا و متريال پروژه و همچنين عمليات اجرايي سيويل و نصب تجهيزات را عهده دار شد . قرارداد سديد جهان صنعت با كارفرماي پروژه شركت دوده صنعتي پارس در تاريخ ۲۵/۰۸/۲۰۰۳(۳/۶/۱۳۸۲) منعقد گرديد كه مدت اين قرارداد ۲۴ ماه مي باشد .

شركت پيشگامان فن انديش بعنوان پيمانكار شركت سديد جهان صنعت در بخش ساختمان و نصب طرح توسعه كارخانه دوده صنعتي پارس بوده است .

توضیحاتنام کارفرما:شرکت دوده صنعتي پارس
زمان شروع:سال ۱۳۸۲
مدت پروژه:۲ سال
وضعیت:خاتمه یافته