نصب و راه اندازي تجهيزات كشتارگاه صنعتی در شهرهاي خورين ، ايلام ، اقليد ، شهركرد و ياسوج