دفتر مرکزی

تلفن ما:

۸۸۴۵۹۹۷۰-۷۶

نمابر:

۸۸۴۱۵۹۱۹

صندوق پستی : ۶۸۶۹-۱۵۸۷۵

کدپستی : ۱۵۶۹۶۱۸۳۱

آدرس:

تهران – خیابان سهروردی شمالی – خیابان میرزای زینالی شرقی – شماره۶۷

ایمیل:

info@fanandish.com

با ما در ارتباط باشید