دفتر مرکزی

تلفن ما:

۸۸۴۵۹۹۷۰ (۶خط)

نمابر:

۸۸۴۱۵۹۱۹

ص.پ:۶۸۶۹-۱۵۸۷۵

آدرس:

تهران – خیابان سهروردی شمالی – خیابان میرزای زینالی شرقی – شماره۶۷

ایمیل:

info@fanandish.com

با ما در ارتباط باشید